Výrobní závod SEW - EURODRIVE CZ s.r.o., Hostivice u Prahy

Datum: 21.8.2012
obrázek
Stavba výrobního závodu SEW - EURODRIVE CZ s.r.o. byla úspěšně dokončena

V průmyslové zóně obce Hostivice byla úspěšně dokončena výstavba montážního závodu s administrativním objektem o zastavěné ploše 2.000 m2. Investorem je tradiční výrobce špičkové techniky pro elektropohony  firma SEW-Eurodrive CZ .

V novém areálu je umístěno sídlo vedení společnosti pro Českou Republiku a proto byl u stavebních objektů kladen důraz na architektonický výraz stejně jako na precizní stavebně technické provedení .

Klient na návrh naší společnosti souhlasil s úpravou technologie výstavby a bylo tak umožněno provedení nosného systému v zimním období.

Současně jsme poskytli podporu při hledání optimálního řešení technického vybavení tak, aby stavba při předání objednateli splnila požadavky komfortního užívání  při minimalizaci provozních nákladů na provoz.