Výrobní závod RONAL, Walbrzych - Polsko

Datum: 27.9.2013
obrázek
Podmínky povolení užívání výrobní části objektu z března roku 2013 byly splněny. Objekt je stavebně dokončen a předán investorovi. Probíhá ladění technologie.

Na polské straně Krkonoš v průmyslové zóně města Walbrzych vyrůstá na zelené louce další výrobní závod našeho stálého klienta společnosti Ronal AG. Celková plocha areálu na výrobu kvalitních hliníkových kol je 191.270m2.

Výrobní hala o rozměrech 131x337 m je tvořena železobetonovou prefabrikovanou nosnou konstrukcí tvořenou 380 sloupy s nabetonovanými patkami. Stropy vícepodlažní části budou provedeny z předpjatých dutinových panelů (Spirol). Opláštění objektu je navrženo v kombinaci pohledových sendvičových železobetonových a PUR panelů a střešní souvrství je tvořeno minerální izolací se svařovanou PVC fólií na trapézových pleších. Podlaha haly je železobetonová deska s rozptýlenou výztuží, hlazená se vsypem o tloušťce 200 mm. Těžší technologické zařízení bude mít své základové desky. 

Závod je z části třípodlažní a je rozdělen do 6 oblastí. Výrobní část umístěná v přízemí haly bude zahrnovat tavírnu se slévárnou, linku na tepelné opracování odlitků, lakovnu, chemický sklad, rentgenovou místnost technické kontroly a vysokoregálový sklad. Další její částí je sociální zázemí zahrnující šatny a kuchyň s jídelnou pro zaměstnance. Ve 1. podlaží budou umístěny kanceláře, společenské prostory a ve 2. podlaží technické zázemí objektu.

Součástí areálu bude vjezdová část s vrátnicí, vnitroareálová komunikace s parkovištěm o celkové rozloze 34.250 m2, retenční nádrž dešťové vody o objemu 2000m3,  inženýrské sítě, trafostanice, regulační stanice plynu. Projekt zahrnuje také sadové úpravy na ploše o rozloze 102.000m2.

Předpokládané dokončení stavby a zahájení zkušebního provozu je plánováno na duben 2013.