Výrobní závod Mann+Hummel, Uherský Brod

Datum: 1.6.2014
obrázek
Stavba byla dokončena a předána investorovi.

Výstavba  výrobního závodu s administrativním objektem společnosti Mann+Hummel Innenraumfilter CZ s.r.o. v Uherském Brodě se nachází v areálu Slováckých strojíren a bude sloužit jako výrobní a skladovací hala pro výrobu filtrů do klimatizací. Celková zastavěná plocha haly je  4780m2.  Stavba je založena na hlubinných základech, ŽB vrtaných pilotách s patkami umístěnými na jejich hlavách. Nosnou konstrukci  tvoří prefabrikovaný železobetonový skelet, doplněný o ocelové konstrukce v plášti, vnitřních dělících stěnách a střeše.  Střecha objektu je plochá a opláštění tvoří lehký skládaný plášť s tepelnou izolací z minerálních vláken.  Na východní stranu objektu jsou orientovány nakládací a vykládací rampy, vstupní dveře a vrata do haly. Hala je na severní straně propojena spojovacím krčkem s dvoupodlažní administrativní budovou o celkové zastavěné ploše 630m2.  V 1NP se bude nacházet sociální zázemí  pro pracovníky výroby a stravovací zařízení, ve 2NP budou kanceláře, zasedací a školící místnost. Architektonické řešení AB je jednoduché, odpovídající účelu stavby. Nosná konstrukce je navržena z monolitického ŽB kombinovaného systému.  Objekt bude zastřešen plochou jednoplášťovou střechou.

Součástí areálu je vstupní brána, vnitroareálové komunikace s parkovištěm o celkové rozloze 7800m2 a 80 parkovacími místy, také samostatný objekt strojovny pro sprinklerové hasící zařízení s oddělenou požární nádrží a sklad odpadů sloužící ke skladování obalů.

Dokončení a předání stavby je plánováno na duben 2014.